ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

 DOBRATICE

navigace

Domů
O NÁS
ZŠ DOBRATICE
MŠ VOJKOVICE
MŠ DOBRATICE
KONTAKT
FOTOGALERIE

 

MATEŘSKÁ  ŠKOLA  -  VOJKOVICE 

 Mateřská škola ve Vojkovicích je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ Dobratice.       

Je jednotřídní, sídlí v samostatné budově bývalého rodinného domku.

Budova je přízemní, kde se nachází kuchyň  se školní jídelnou pro žáky ZŠ,

metodický kabinet, velká herna, pracovna - jídelna pro MŠ, ložnice, hygienické zařízení se sprchovým koutem a šatna.

Na východní straně MŠ  se rozkládá  školní zahrada  s pískovištěm, které je  z poloviny zastřešeno,se zahradními průlezkami – dřevěnou  pyramidou, lanovým žebříkem, houpačkami a dvěma zahradními  domečky.    

V roce 2003   došlo k rekonstrukci školní  kuchyně.

Protože  MŠ  je  umístěna  v blízkosti  hlavní  silnice  E 48, okna jsou  ztrojena,

větrání je prováděno vzduchotechnikou.

Ložnice  je na severní  straně  v blízkosti lesíku, je zajištěno přímé větrání oknem.

Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát

a samy  ukládat.

Pro děti je vytvořeno  výtvarné centrum, knihovna, hrací koutky.

Vedle budovy mateřské školy se nacházejí tři lesíky, které děti navštěvují a společně se zahradou jim umožňují plnit rozmanité pohybové a další aktivity. 

Zaměstnanci MŠ ve Vojkovicích

                                                     vedením MŠ pověřena-Kaňoková Ludmila

                                                                  učitelka -Karpecká Helena

                                                                  školnice-Bělavová Marie

                                                                  kuchařka-Poljaková Alena

                                                                  ved.ŠJ-Kratochvílová Marie 

Organizace  dne   v MŠ    

7,00  -  8,30      - scházení  dětí,ranní  hry  dle vlastní  volby  a přání   dětí

      -  indiv.práce  s dětmi

8,30  -  8,45      -   hygiena,svačina

8,45  -  9,30      -  ranní cvičení

                         -  didakticky  zacílené činnosti ( záměrné  i  spontánní  učení ) ve skupinkách a individuálně

      -  smyslové  hry

      -  jazykové  chvilky

9,30   -11,30     -  pobyt  venku

11,30 -12,10     -  hygiena, oběd,

12,10 -15,00     -  hygiena, odpočinek

      -  náhradní  nespací  aktivity

      -  indiv.práce  s dětmi

      -  hygiena , svačina

                         -  hry dle vlastní  volby dítěte  do  rozchodu 

FILOSOFIE  MŠ    

Název MŠ  – ŠIKULKA

Motto: „Jsem malý,ale šikovný“. 

Školní vzdělávací program – je zaměřen na prožitkové učení a radost ze hry.Zažívá-li dítě

radost ze hry,je to způsob ,jak prožít život v radosti z práce. 

Hlavní cíle:

1.Umožňovat dětem realizovat se podle svých schopností a zkušeností,podporovat dítě v jeho     

   iniciativách,vyjadřovat  radost a tím posilovat jeho sebevědomí,sebedůvěru.

2.Vychovávat spokojené dítě,připravené pro další celoživotní vzdělávání. 

Témata : „Školka jako pohádka - s pohádkou jde všechno líp“.   

Přijímání dětí  

Děti jsou přijímány na základě  Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podané jeho zákonnými zástupci na ředitelství školy a následného Rozhodnutí o přijetí  dítěte  do mateřské školy.

Mateřská škola ve Vojkovicích má kapacitu 25 dětí, přijímá  dětí od 3 let, pokud není  kapacita MŠ naplněna, výjimečně  může být dítě přijato ve věku 2,5 let.

Zápis dětí se provádí v měsíci dubnu, přesný termín je vyvěšen na informační tabuli OÚ , ve Zpravodaji, který vydává Obecní úřad  ve Vojkovicích.

Docházka dítěte do MŠ  je ukončena nástupem do základní školy.  

 Spolupráce s rodinou  

Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu, např. v oblasti socializace dítěte a pomoci zajistit dítěti již od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Mateřská škola nezasahuje do života a soukromí rodiny, ale podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení. Domlouvají se s rodiči o jednotném postupu  při jeho výchově a vzdělávání.

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči v naší mateřské škole panuje  oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost a porozumění, což se projevuje na  mimoškolních akcích-např.vánoční besídce, karnevale, radovánkách, výletu rodičů s dětmi, kdy je téměř stoprocentní účast.   V mateřské škole  působí SRPŠ  při mateřské škole ve Vojkovicích, v současné době je jeho předsedkyní  ing.Eva Danysová, která organizuje členské schůze SRPŠ, informativní schůzky během celého roku, spolupracuje s výborem SRPŠ  na  všech akcích MŠ za účasti rodičů.

  ČINNOST  MŠ  

Témata v měsíci březen 2006 - Jarní pohádky o květinkách a sluníčku

                                                Jak koťátko zapomnělo mňoukat

                                                            Pohádky o kamarádství- Tři zlaté vlasy děda Vševěda

                                                             Dlouhý,Široký a Bystrozraký 

                                   duben 2006 - Jak šlo vejce na vandr

                                                              Velikonoce-Hody,hody….                   

                                                             Jak Kuba a Matěj uklízeli svět(EV)

                                                             O Palečkovi

CO proběhlo ? 

V pátek 17.12.2005 – vánoční besídka, společná pro rodiče i rodinné příslušníky.

Nálada byla velmi slavnostní ,děti si připravily muzikálové písně, scénky, na závěr nesměly chybět vánoční koledy, vánoční pohoštění , chvilka u stromečků. 

V pátek  24.2.2006-dětský karneval , který byl organizován nejen pro děti MŠ, ale i pro širokou veřejnost.  

Co nás v nejbližších dnech čeká ? 

Hlavně čekáme jaro, učíme se nové jarní písně, říkadla, básně, objevujeme pod sněhem novou trávu, čekáme na první jarní sněženky, petrklíče, jívové větvičky, kreslíme a malujeme jarní motivy-na co se nejvíce těšíme-na sluníčko, z papíru jsme vytvořili první jarní sněženky,

Velikonoce ťukají na dveře – a  ty si hezky prožijeme malováním vajíček,velikonoční výzdobou... 

Divadelní představení – 24.3.2006- Jabloňová panna  

Filmová představení-kino VLAST  ve Frýdku-Místku- 28.4.2006- Míček Flíček

                                                                                                19.5.2006- Kytice pohádek 

Zápis dětí do MŠ – 26.4.2006   od  10,00 – 15,00 hod v budově MŠ Vojkovice